Pracownicy

Przedszkole Norlandia Kuronia

Magdalena Kulesza

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Anna Markiewicz

Pozycja: Asystent nauczyciela

Anna Albrechczynska

Pozycja: Asystent nauczyciela

Iwona Ciechanowicz

Pozycja: Asystent nauczyciela

Teresa Bakiewicz

Pozycja: Asystent nauczyciela

Joanna Milczarek

Pozycja: Asystent menedżera
joanna.milczarek@norlandia.com

Magdalena Pochodaj

Pozycja: Nauczyciel

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji, inspiruje do samorozwoju i sprawia, że każdy dzień jest nową przygodą. Podobnie jak dla Korczaka, najważniejsza jest dla niej radość pokazanej przez dziecko trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy, radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Emilia Klimowicz

Pozycja: Nauczyciel

Nauczyciel Zintegrowanej Wczesnej Edukacji. Jestem absolwentką UWM w Olsztynie. Od początku mojej drogi zawodowej pracowałam z dziećmi w różnym wieku zaczynając od żłobka, przedszkola i kończąc na szkole podstawowej klasy 1-3. Uczestniczyłam w szkoleniach rozwijając swoje umiejętności i poszukując nowych form pracy z dziećmi. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji a dzięki otwartości świetnie nawiązuję z nimi kontakt.

Zuzanna Szymańska

Pozycja: Nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także studia podyplomowe - Menager Oświaty. Od 3 lat pracuje w zawodzie. "W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim."

Weronika Zembrzuska

Pozycja: Nauczyciel

Nazywam się Weronika Zembrzuska, mam 26 lat. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pracuję w tym zawodzie od 2016r. Ukończyłam studia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczej i magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 01.09.2019r. Od 2015r. równolegle pracuję także z młodzieżą w Projekcie Niemieckim na stanowisku pedagoga. Jako nauczyciel włączam się w działalność naszej placówki, która realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, statutu przedszkola oraz programów własnych. W pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej bardzo pomocne okazały się ukończone przeze mnie kursy i szkolenia. Prócz szkoleń i kursów od 2017r. systematycznie uczestniczę w superwizjach dla pedagogów mających styczność z młodzieżą trudną, z różnymi dysfunkcjami. Uczestnictwo w tym programie pomaga mi realizować trudne zadania z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą dysfunkcyjną, otwiera również alternatywne możliwości dotarcia do takich dzieci. Szkolenia z zakresu pracy z młodzieżą dysfunkcyjną pozwalają na szersze zrozumienie tego problemu, a co się z tym wiąże praca w wyżej wymienionym projekcie przynosi realne efekty w postaci asymilacji społecznej tych dzieci.

Patrycja Kłodowska

Pozycja: Nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego, specjalność Pedagogika-Wczesna Edukacja. Uwielbiam pracę z dziećmi, odznaczam się kreatywnością i indywidualnym podejściem do każdego podopiecznego. Moja praca nie polega tylko na uczeniu dzieci, ale również na uczeniu się od nich. Zawsze bardzo kreatywnie planuje zajęcia z dziećmi, zależy mi aby ich rozwój był wielostronny i wielokierunkowy. Z łatwością nawiązuje kontakt zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Praca nauczyciela jest moja pasja, pozwala mi wciąż się rozwijać oraz doskonalić moje umiejętności i kompetencje.

Marta Spychalska

Pozycja: Nauczyciel

jestem wychowawcą w grupie Smerfów (4latków). Ukończyłam studia licencjackie z Pedagogiki Opiekuńczej i studia magisterskie z Pedagogiki Pracy Socjalnej, oraz studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. W przedszkolu pracuje 3 rok praca z dziećmi daje mi mnóstwo radości i zadowolenia. Uśmiech moich podopiecznych jest dla mnie najlepszą nagrodą za wykonaną pracę. Moim marzeniem od zawsze była praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Kocham to co robię i cieszę się tym, że uczę się też od dzieci spojrzenia na świat w zupełnie inny sposób. Jestem również mama 2 dzieci, z którymi lubię podróżować i odkrywać nowe nie znane miejsca.

Anna Rońda

Pozycja: Nauczyciel

absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, filologii polskiej i historii. W przedszkolu Norlandia prowadzi również zajęcia z Sensoplastyki , które mają za zadanie wspierać, rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie, poprzez własne doświadczenia. W swojej pracy kieruje się myślą przewodnią zaczerpniętą od Marii Montessori „Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę, do niezależności ciała i umysłu. Jest mu obojętne, co wiedzą inni, chce samo się uczyć, samodzielnie doświadczać w środowisku i wchłaniać je zmysłami, dzięki własnemu osobistemu wysiłkowi.”.

Aneta Chodakowska

Pozycja: Nauczyciel

Nazywam się Aneta Chodakowska. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności- Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. W swojej pracy z dziećmi dużą uwagę skupiam na rozwoju emocjonalnym dziecka. Wychodzę z założenia, że każde dziecko ma potrzebę aby powiedzieć jak się czuje tylko szuka odpowiedniego, uważnego słuchacza. Doświadczenie przekonało mnie, że nauka przez zabawę, ruch jest najlepszą metodą doświadczenia świata. Uśmiech i radość dziecka jest dla mnie największą nagrodą oraz motywacją do dalszego rozwoju.

Paulina Kolek

Pozycja: Nauczyciel

Klaudia Raglis

Pozycja: Nauczyciel

Grażyna Iwaszko

Pozycja: Nauczyciel

Beata Standarska

Pozycja: Dyrektor
beata.standarska@norlandia.com

Beata Standarska obecnie pełnię funkcję dyrektora przedszkola , ukończyłam studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, ale przede wszystkim jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 25 letnim stażem pracy z dziećmi jako nauczyciel. Moim mottem w pracy są słowa J. Korczaka "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż."

Żłobek Norlandia Kuronia

Barbara Leszczyńska

Pozycja: Asystent

Sylwia Cudzewicz

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Magdalena Kulesza

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Joanna Milczarek

Pozycja: Asystent menedżera
joanna.milczarek@norlandia.com

Beata Standarska

Pozycja: Dyrektor
beata.standarska@norlandia.com

Beata Standarska obecnie pełnię funkcję dyrektora przedszkola , ukończyłam studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą, ale przede wszystkim jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 25 letnim stażem pracy z dziećmi jako nauczyciel. Moim mottem w pracy są słowa J. Korczaka "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż."