Kolejny rok z Programem Maluch + w naszych Żłobkach!

Miło nam poinformować, że znów na kolejny rok wszystkie nasze Żłobki w Polsce zostały objęte Programem Maluch + .

Program ten wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3.  

 

Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

 Korzyści dla Rodziców

 Kwota dofinansowania w roku 2021

w ramach Programu Maluch+ 

wynosi miesięcznie 80 zł na 1 dziecko.

 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji programu i dodatkowe informacje są dostępne u Dyrektora Placówki.